Documentació fundacional

Tot seguit podeu trobar els Estatuts i documentació fundacional de l’Associació de Comerç i Hostaleria de Benetússer així com les seues actualitzacions.

Definició

L’Acta Fundacional d’una Associació és el document en el qual els fundadors exposen la seua voluntad de constituir una associació, i el seu contingut mínim ve reflectit en l’article 6 de la Llei Orgànica 1/02 reguladora del Dret d’Associació.

Firma acta

Junta

Depósito

L’Acta Fundacional i els Estatuts de l’Associació de Comerciants Benetússer van ser depositades el 30 de juny de l’any 2010 en l’Oficina Pública de Depòsit de Estatuts de les Organitzacions Sindicals i Empresarials.

En juny de 2023 els estatuts van ser modificats amb la finalitat d’adequar-se als temps actuals i a nous objectius socials.

Accès als documents

Documents fundacionals